[TIN VHA] – Tạp chí nội bộ VHA NEWS 02

Xin chào các VHA-er,

Trong 2 tuần vừa qua VHA đã có những “điểm nhấn” nào đáng chú ý?

“Gia đình” chúng ta sắp có những thay đổi gì?

Hãy cùng điểm qua bằng Tạp chí nội bộ VHA News 02 nhé!

Xem tại: Tạp chí nội bộ VHA – VHA NEWS 02