Lĩnh vực hoạt động

Với 10 năm kinh nghiệm thực chiến trong lĩnh vực BĐS, VHA HOLDING đã và đang triển khai thành công nhiều dự án tại Việt Nam ở cả vai trò Đơn vị tư vấn phát triển dự án, cũng như Đơn vị phân phối độc quyền (Tổng Đại lý/ Lead Agent). VHA HOLDING tự hào đồng hành cũng các Chủ đầu tư trong hành trình kiến tạo và gia tăng giá trị, tối ưu hóa lợi nhuận cho các dự án BĐS.

4 giải pháp tổng thể đối với hoạt động phát triển kinh doanh của một dự án BĐS VHA HOLDING mang tới Quý Chủ đầu tư:

Tư vấn phát triển dự án
Branding & Marketing
QUẢN LÝ & TRIỂN KHAI BÁN HÀNG
Dịch vụ phân phối bất động sản

Tư vấn phát triển dự án

VHA HOLDING đồng hành cùng các Chủ đầu tư với dịch vụ tư vấn phát triển toàn diện một dự án BĐS (từ A – Z) góp phần nâng tầm giá trị và tối đa hóa lợi nhuận dự án BĐS của Chủ đầu tư.

Tư vấn định hướng thiết kế quy hoạch
chi tiết 1/500.

Xây dựng cơ cấu sản phẩm

Định vị phân khúc sản phẩm

Tư vấn concept dự án

Định hướng phong cách thiết kế kiến trúc

Chiến lược phân kỳ/Phân khu dự án

Đề xuất tiện ích – cảnh quan dự án

TƯ VẤN NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
(R&D)

01

NGHIÊN CỨU
TỔNG QUAN CHUNG
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

02

PHÂN TÍCH TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BĐS KHU VỰC DỰ ÁN & SẢN PHẨM CẠNH TRANH

03

PHÂN TÍCHSWOT
ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU CƠ HỘI THÁCH THỨC

04

ĐỀ XUẤT
CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆNÝ TƯỞNG KINH DOANH CHO DỰ ÁN

Liên hệ ngay

TƯ VẤN PHÁT TRIỂN
SẢN PHẨM

Liên hệ ngay

TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC
VÀ KẾ HOẠCH MARKETING

Tư vấn đào tạo quản lý bán hàng