[TIN VHA] – Tạp chí nội bộ VHA NEWS 06

Khoảng thời gian qua có lẽ sẽ đem lại rất nhiều cảm xúc cho mỗi thành viên của VHA. Nhân dịp “sắp cuối tuần”, các VHA-er ở 3 chi nhánh hãy pha một tách trà và cùng ngồi lại thưởng thức Tạp chí nội bộ VHA NEWS 06 nhé!

Xem thêm tại: Tạp chí nội bộ – VHA NEWS 06