[TIN VHA] – Tạp chí nội bộ VHA NEWS 04

Đâu đó trong cuộc sống bộn bề, chúng ta mải mê với những Kế hoạch lớn, Ước mơ lớn,… mà bỏ qua những điều nhỏ nhoi nhưng vô cùng ấm áp xung quanh mình. Bản tin VHA NEWS số này, chúng ta cùng đi tìm những điều nhỏ nhoi ấm áp đó nhé!

Xem thêm tại: Tạp chí nội bộ – VHA NEWS 04