[TIN VHA] – Tạp chí nội bộ VHA NEWS 05

Chào các VHA-er, có lẽ trong thời gian qua chúng ta có đôi lúc bị “rối loạn tiền đình” phải không nào..?! Đúng với phương châm  “Luôn thay đổi để tốt hơn”, đã có rất nhiều sự đổi mới đến với chúng ta!

Từ những chuyến đi chơi hết mình, từ thay đổi nhận diện thương hiệu cho đến “Chiếc tổ mới” của VHA Hà Nội, cùng điểm lại qua Tạp chí nội bộ VHA News số thứ 5 nhé!

Xem thêm tại: Tạp chí nội bộ – VHA News 05