Đất nền An Dương – Hải Phòng vẫn sẽ là “điểm nóng” trong năm 2021